KOSZYK JEST
PUSTY

511976471

sklep@locokids.eu

Reklamacje

REKLAMACJE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Klienta odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Klient po wykryciu wady ma prawo:

  1. A) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. B) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
  3. C) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. D) żądać usunięcia wady.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej wskazany adres: Baby Hana, ul. Projektowana 3, 05-822 Milanówek

sklep@locokids.eu tel. 511976471

Aby przekazać nam informacje na temat wady nabytego produktu i poinformować o swoich żądaniach można skorzystać ze wzoru formularza reklamacji. Wzór takiego formularza można pobrać klikając w link na dole strony.

  • Koszty wymiany lub naprawy ponosi Baby Hana, za wyjątkiem przypadku, gdy rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
  • Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
  • Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą: sklep@locokids.eu
  • Zachęcamy też do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowo Państwa uprawnienia.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl